Директор

Борисенко
Олена Іванівна

Освіта: вища

Стаж роботи: 6 років

Кваліфікаційна категорія: магістр

На посаді директора з 2017 року.

Проблема, над якою працює:

"Формування медіакультури педагогічних працівників для успішної реалізації актуальних завдань виховання"

Життєве кредо:

"Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Педагогічне кредо:

"Найбільша радість - це радість здоланих труднощів і досягнутої мети."

 

  Керувати закладом дошкільної освіти сьогодні означає цілеспрямовано впливати на педагогічний процес для досягнення позитивних результатів, створювати творчу атмосферу, сприятливий соціально - психологічний клімат, сміливо брати на себе відповідальність, діяти оперативно та принципово.

 Саме такою і є Олена Іванівна. В своїй роботі дотримується демократичного стилю управління.

  Постійно дбає про зміцнення матеріальної бази.

  У закладі створила згуртований, працьовитий, сильний колектив, який бере активну участь не лише в житті закладу дошкільної освіти, а й міста.

  Весь свій досвід, душевні сили віддає дитячому садку.

Вихователь - методист

Федько
Оксана Григорівна

Освіта: вища

Стаж роботи: 15 років

Кваліфікаційна категорія:

вихователь І категорії

Проблема, над якою працює:

"Упровадження та використання інноваційних технологій в практику роботи дошкільного закладу. (Освітні інновації)"

Життєве кредо:

"Віддай людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом" Л.Костенко

Педогогічне кредо:

Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає.

"Не сама дитина має пристосовувати себе до наших методів, а навпаки, наші методи мають бути пристосовані до кожної дитини" С.Русова

 

 Центром усієї освітньої діяльності в закладі дошкільної освіти є методичний кабінет.

  Йому належить провідна роль в наданні дієвої допомоги вихователям в організації спільної діяльності з дітьми, в роботі з батьками, у підвищенні педагогічної майстерності в організації самоосвіти.

  Знає та застосовує новітні сучасні технології, дбає про створення спеціальних умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожного педагога, кожної дитини.

  Переконана, що процес навчання педагогів повинен бути не тільки науково обгрунтованим і системним, але ще і активним, цікавим і творчим, що в свою чергу, сприяє підвищенню професійної компетентності вихователів.

 

Старша медична сестра

Ковтун
Діана Вікторівна

Освіта: медична

На посаді старшої медичної сестри з 2021 року.

Життєве кредо:

"Завжди приходити на допомогу людям, якщо вони в ній потребують."

Професійне кредо:

"В моїй роботі мені завжди допомагають найвірніші мої подруги: Віра, Надія, Любов.

Віра в те, що я допоможу.

Надія на те, що все буде добре.

Любов до життя і дітей.

 

Старша медична сестра забезпечує раціональну організацію праці педагогів та обслуговуючого персоналу.

Контролює роботу педагогів та обслуговуючого персоналу.

Надає першу медичну допомогу хворим.

Контролює організацію харчування в ЗДО.

Проводить медико - пелагогічний контроль в ЗДО.

У своїй роботі керується:

  • Законодавством України
  • Теоретичними основами гігвєни та організації охорони здоров'я.

  • Теоретичними та організаційними основами санітарно - епідеміологічної служби.

  • Організацією санітарної освіти, гігієнічного виховання дітей, працівників, і пропаганди здорового способу життя.

  • Правилами і нормами охорони праці. техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.