Федько
Оксана Григорівна
 

Вихователь - методист 

ЗДО № 9 "Лілея" 

 

 

 Методист – політ думок у безхмар’я до висот.
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.

Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг.

Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.

Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.

Це методики криниця і майстерності крамниця.

 

 

    Методичний кабінет — це скарбничка традицій дитячого садка.
      Методична робота займає особливе місце в системі управління нашого дитячого садка, так як, перш за все, сприяє активізації особистості педагога, розвитку його творчої діяльності. Всі її форми спрямовані на підвищення кваліфікації та майстерності вихователів.

   Постійний зв'язок змісту методичної роботи з результатами роботи педагогів, забезпечує безперервний процес вдосконалення професійної майстерності кожного вихователя.

    Водночас методична робота носить випереджаючий характер і відповідає за розвиток і вдосконалення всієї роботи з дітьми відповідно до нових досягнень у педагогічній та психологічній науці. Головним є надання реальної, дієвої та своєчасної допомоги педагогам.
      Дитинство — найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а  справжнє, яскраве, неповторне життя, і від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що увійшло в її розум і його серце з навколишнього світу — від цього у вирішальній мірі залежить якою людиною стане сьогоднішній малюк.
     Тому ефективність роботи нашого закладу дошкільної освіти визначається насамперед грамотною дільністю методичної служби, ключовою особою якої є вихователь-методист.
     Основні напрямки в діяльності методиста, спрямовані на підвищення якості освітнього процесу.
     Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форм діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно — комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.
    Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.
   Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.
   В  закладі дошкільної освіти методична робота ефективно впливає на підвищення професійної компетентності педагогів .
     Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то методична робота в дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.