Шановні батьки!


  Позачергово зараховуються в заклад дошкільної освіти діти пільгових категорій, про що вносяться дані в картку електронного обліку.

До пільгової категорії відносяться:

 

 • діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО;

 

 • діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

 

 • діти військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій;

 

 • діти багатодітних сімей, де є троє і більше дітей дошкільного віку;

 

 • діти одиноких батьків (вдів,вдівців);

 

 • діти, які перебувають під опікою (піклуванням).


  Прийом дітей раннього віку (від 2р. до 3р.) у заклад дошкільної освіти проводиться в січні - серпні місяці. У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків).

Зарахування здійснюється на підставі:

 

 • заяви батьків, або осіб, що їх замінюють;

 

 • медичної довідки про стан здоров’я дитини від сімейного лікаря;

 

 • карти щеплень дитини (оригінал та копія);

 

 • свідоцтва про народження.


  Список дітей по групах у ЗДО формується в останній декаді серпня поточного року.

    За вихованцем зберігається місце у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
 

 • У разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

 

 • У разі карантину в закладі дошкільної освіти;

 

 • На час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини;

 

 • У літній оздоровчий період (75 днів).


  Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному (комунальному) закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному (комунальному) закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

   Відрахування вихованців з державного (комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

 

 •  За заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

 

 •  На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

 

 • У разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

 

 •  У разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

 

 •  У разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.


 Керівник державного (комунального) закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

 Забороняється відрахування дитини із державного закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
 Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.