Організація роботи психолога в закладі дошкільної освіти

 

Психологічна служба дошкільного закладу є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України. Вона діє на підставі ст. 21, 22 Закону України “Про освіту”, ст.29-32 Закону України «Про дошкільну освіту» із метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.  У своїй діяльності практичні психологи керуються Конвенцією ООН про права дитини та вимогами Етичного кодексу психолога.

Дитячий психолог – фахівець, який допомагає дорослим зрозуміти, що відбувається з їхньою дитиною. Робота проводиться як з дітьми, так і з дорослими щодо виявлення проблеми і пошуку загальних рішень.

Завдання дитячого психолога – створити умови, в яких Вам буде простіше і зрозуміліше побачити себе і життя своєї родини з боку, усвідомити, які установки, стереотипи і дії створюють проблеми.

 

Напрямки роботи:


Діагностика

Мета: збір інформації про індивідуально-психологічні особливості дітей, визначення проблем сім’ї, визначення ознак особливого розвитку дитини дошкільного віку, підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу на основі персоналізованого фонду.

Профілактика

Мета: збереження, зміцнення і розвиток психологічного здоров’я усіх учасників освітнього процесу.

Корекція

Мета: систематичне цілеспрямоване використання психологічних методів та засобів по створенню оптимальних можливостей та умов для повноцінного та своєчасного психічного розвитку дитини. Корекційна робота з дітьми, які віднесені до категорії групи ризику на тих або інших підставах, спрямована на специфічну допомогу цим дітям.

 

Консультування

Мета: надання психологічної допомоги усім учасникам педагогічного процесу (адміністрації, вихователям, батькам)

Просвіта

Мета: надання практичної психологічної допомоги усім учасникам педагогічного процесу

Організаційно-методична робота

Мета: організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту.

 

 

Психологічний лікнеп на всяк випадокВипадок: неточне уявлення про функції психолога.

Лікнеп – порівняльна характеристика професійних обов’язків психолога та професійних обов’язків інших фахівців, з якими його випадково плутають.


Психолог:
Допомагає психічно здоровій людині самій розібратися в своїх проблемах і надалі самостійно їх вирішувати.

Психіатр:
Лікує психічно хвору людину або людину, що знаходиться в критичному стані.

Психолог:
Працює з особистістю в її природному, вільному стані.

Педагог:
Вчить, і для цього організовує діяльність і спеціальні умови, за необхідності обмежує свободу особистості.

Психолог:
Не приймає участь у дискримінаційних заходах, не засуджує і не карає, контролює стан клієнта тільки за допомогою професійних методик і тільки під час особистої зустрічі.

 

Міліціонер:
Санкціонує і здійснює осуд і покарання, контролює та обмежує дії громадянина, що порушує закон.

Психолог:
Пропонує на вибір кілька рекомендацій, які відповідають можливостям особистості

Юрист:
Дає однозначну рекомендацію.
Психолог:
Не допускає оціночних суджень.

Священик:
Відпускає гріхи, має право оцінювати вчинки особистості з точки зору постулатів віри.

Психолог:
Спирається лише на професійні знання, особистий професійний досвід і несе особисту відповідальність за результати своєї роботи

Екстрасенс:
Використовує інформацію, отриману по маловивченим поки каналам, і тому від нього не можна вимагати повної відповідальності за результат.

Психолог:
Не діє таємно від клієнта, розраховує на реальні можливості – свої і клієнта.

 

Маг:
Не повинен пояснювати клієнтові, що і як він буде робити, розраховує на зовнішні сили.

Психолог:
Може не все й повинен не всім.

Господь Бог:
Може все.

Ким не є психолог?

Психолог – це не лікар.

Психолог – це не вчитель, не наставник. Він не знає «як правильно». У кожного своя правильність. Мета – знайти разом краще рішення.

Психолог – це не чарівник. Якщо ви прийшли з «застарілою» проблемою, не варто чекати, що вона вирішиться після однієї консультації.

Психолог – це не друг. Психологи не працюють з членами своєї сім’ї і друзями, тому що це серйозно погіршує ефективність процесу.